اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس عاشقانه خفن

گويند دنيا خواهي يا دوست ؟
گويم اي بي خبران دنيا با دوست نکوست . . .

اس ام اس عاشق تنها

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

ادامه خواندن اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس احساسي قشنگ دکتر علي شريعتي

پيامک عاشقانه احساسي

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

sms عاشقانه براي دوست دختر

در دايره قسمت اگر باران بلا باريد

عاشق انست که از دايره بيرون نرود.

ادامه خواندن اس ام اس احساسي قشنگ دکتر علي شريعتي

اس ام اس عاشق تنها شب بي تابش ماه روي

اس ام اس عاشق تنها

اشک خيمه زده بر صفحه ي چشم نگرانم
چند روزيست که دلواپسم و بد نگرانم
کوچه از رهگذر سرد غمت زار و گرفته ست
شب بي تابش ماه روي تو برده امانم . . .

پيامک عاشقانه احساسي

خدايا دلمو آروم کن کمکم کن اين حس بدي که داره منو از بين ميبره از خودم دور کنم..

ادامه خواندن اس ام اس عاشق تنها شب بي تابش ماه روي

اس ام اس عشق در دو جهان غير شما

اس ام اس عاشقانه زيبا

بي ارزشم و جز تو خريدار ندارم

گيرم بخرندم به کسي کار ندارم

گر در اين جهان مرا نپسندند

در دو جهان غير شما يار ندارم

اس ام اس هاي عاشقانه

از لحظه هاي طي شد سودي نبرده ايم
خود را به دست شايد و اما سپرده ايم
بشمار لحظه لحظه ي عمر گذشته را
هر چند سال بود همانقدر مرده ايم

ادامه خواندن اس ام اس عشق در دو جهان غير شما

اس ام اس زيبا عاشقانه مکاني برايت بهتردلم ندارم

اس ام اس عاشق تنها

مکاني برايت بهتر از دلم ندارم ، تنگي اش را به لطف خودت ببخش

اس ام اس عشقي

امروز بهترين ساعتم رو شکستم ، چون لحظه هاي بي تو بودن را به رخم مي کشيد .

ادامه خواندن اس ام اس زيبا عاشقانه مکاني برايت بهتردلم ندارم

اس ام اس عشقي قدر ياران قديمي را بدان

پيامک عاشقانه احساسي

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين ، فرش هاي کهنه را مردم گران تر مي خرند . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

به اندازه ديوونه هاي ديوونه خونه ، ديوونه وار ديوونتم ديوونه !

ادامه خواندن اس ام اس عشقي قدر ياران قديمي را بدان

پيامک عاشقانه احساسي گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم

اس ام اس عشق و دوستي

گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم كه برخى از آدمها فقط مى توانند در قلبمان بمانند نـــــه در زندگيمان..ي

اس ام اس احساسي زيبا

با تو بازم اگه باشم وحشت از مردن ندارم / لحظه هام پر ميشه از تو وقت غم خوردن ندارم

ادامه خواندن پيامک عاشقانه احساسي گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم

اس ام اس احساسي زيبا بيا تا عاشق هم باشيم

اس ام اس هاي عاشقانه

بيا تا عاشق هم باشيم ، تو با عشق من زندگي کن و من با عشق تو نفس ميکشم

پيامک عاشقانه احساسي

با تو بازم اگه باشم وحشت از مردن ندارم / لحظه هام پر ميشه از تو وقت غم خوردن ندارم

ادامه خواندن اس ام اس احساسي زيبا بيا تا عاشق هم باشيم

اس ام اس عاشق تنها دلتنگباشيآسمان سنگ هم ببارد

اس ام اس عاشقانه

دلتنگ که باشي از آسمان سنگ هم ببارد باز هم جايش خاليست ، باران که جاي خود دارد !

اس عاشقانه

واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را سرد !

ادامه خواندن اس ام اس عاشق تنها دلتنگباشيآسمان سنگ هم ببارد

اس ام اس عشق و دوستي بعد برميگردم سَرِ جايم

اس ام اس عاشقانه احساسي

فکر نکن که به پايت مي نشينم …
بلند ميشوم ، آرام چرخي ميزنم و مطمئن ميشوم که نيستي
بعد برميگردم سَرِ جايم ، سرم را ميگذارم روي زمين و مي ميرم !

اس ام اس عشقي باحال

هـــروقت کـم مي آورم… مـي گـــويم :

اصـــلا مهـم نيـــست…

امـا تــــــــــو خـــوب مـيداني

نبـودنــــت چقـــدر بـرايــم مهـم اسـت… !

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي بعد برميگردم سَرِ جايم