اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس عاشقانه خفن

گويند دنيا خواهي يا دوست ؟
گويم اي بي خبران دنيا با دوست نکوست . . .

اس ام اس عاشق تنها

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

ادامه خواندن اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس احساسي قشنگ دکتر علي شريعتي

پيامک عاشقانه احساسي

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

sms عاشقانه براي دوست دختر

در دايره قسمت اگر باران بلا باريد

عاشق انست که از دايره بيرون نرود.

ادامه خواندن اس ام اس احساسي قشنگ دکتر علي شريعتي

اس ام اس احساسي قشنگ سکوت سرد فاصله ها تنم

پيامک عاشقانه

سکوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند ، بياد روزهايي که بودنت را نفهميدم

اس ام اس زيبا عاشقانه

اينجا که منم کسي چه مي داند که بودن نيز همچون زيستن طاقت فرساست دو بيگانه همدرد
از دو خويش بيدرد با هم خويشاوند ترند آشنا يعني هم خانه ي من در ديار تنهايي …

ادامه خواندن اس ام اس احساسي قشنگ سکوت سرد فاصله ها تنم

اس عاشقانه مثل يه شمع بي فروغ

اس ام اس احساسي زيبا

اگه فراموشم کني مي رم سراغ سرنوشت

مي گم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت

اگه فراموشم کني سلطان قصر قم مي شم

مثل يه شمع بي فروغ لحظه به لحظه کم مي شم

پيامک عاشقانه

چون کسي در اين دنيا آگاه تر از تقدير نيست
در جهان هيچ يادگاري بهتر از تصوير نيست . . .

ادامه خواندن اس عاشقانه مثل يه شمع بي فروغ

اس ام اس عشقي قدر ياران قديمي را بدان

پيامک عاشقانه احساسي

قدر ياران قديمي را بدان اي نازنين ، فرش هاي کهنه را مردم گران تر مي خرند . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

به اندازه ديوونه هاي ديوونه خونه ، ديوونه وار ديوونتم ديوونه !

ادامه خواندن اس ام اس عشقي قدر ياران قديمي را بدان

اس ام اس احساسي زيبا تـنـهـايـي راه رفـتـن سـخـت

اس ام اس احساسي قشنگ

تـنـهـايـي راه رفـتـن سـخـت نـيـسـت ولــــــِي مـا کـه ايـن هـمـه راهــــو بـا هـم رفـتـيـم تــنــهــايــي “بــرگـشـتـنـش” ســـخـــت شــُد

اس ام اس احساسي زيبا

زيباترين گل ها را براي زيبايي زندگيت و کوتاهي عمرشان را براي غم هايت آرزو مندم . . .

ادامه خواندن اس ام اس احساسي زيبا تـنـهـايـي راه رفـتـن سـخـت

پيامک عاشقانه احساسي گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم

اس ام اس عشق و دوستي

گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم كه برخى از آدمها فقط مى توانند در قلبمان بمانند نـــــه در زندگيمان..ي

اس ام اس احساسي زيبا

با تو بازم اگه باشم وحشت از مردن ندارم / لحظه هام پر ميشه از تو وقت غم خوردن ندارم

ادامه خواندن پيامک عاشقانه احساسي گاهى اوقات مجبوريم بپذيريم

پيامک عاشقانه دلش روي دستش مانده است!

اس ام اس عاشقانه خفن

همه حساب و کتاب ها جور بود

وفور نعمت و گشايش رزق

اما کاسب خوشحال نبود!

در انبار گرداني اخير فهميده بود که:

دلش روي دستش مانده است!

اس ام اس عاشق

يه بار از کنار دريا عبور کردي
يه عمر امواجش براي بوسيدن جاي پات
ميان و ميرن

ادامه خواندن پيامک عاشقانه دلش روي دستش مانده است!

اس ام اس عشق و دوستي ترا بخواب ديدم

sms عاشقانه براي دوست دختر

چشمان تو رنگ آب بودند، آندم که تو را در آب ديدم، در غربت آن جهان بي شکل گويي که
ترا بخواب ديدم

اس ام اس عشق

رفاقت غروب بي پاياني است که خورشد در حسرت ان ميسوزد
هميشه به يادتم

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي ترا بخواب ديدم

اس ام اس عاشق تنها دلتنگباشيآسمان سنگ هم ببارد

اس ام اس عاشقانه

دلتنگ که باشي از آسمان سنگ هم ببارد باز هم جايش خاليست ، باران که جاي خود دارد !

اس عاشقانه

واي از خيال تو که وقتي مي آيد دلم را گرم ميکند و چايم را سرد !

ادامه خواندن اس ام اس عاشق تنها دلتنگباشيآسمان سنگ هم ببارد