اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس عاشقانه خفن

گويند دنيا خواهي يا دوست ؟
گويم اي بي خبران دنيا با دوست نکوست . . .

اس ام اس عاشق تنها

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

ادامه خواندن اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس عشق و دوستي که فقط خنجر استمي درد

اس ام اس احساسي زيبا

اگر باز ديگري آمد
که اينبار دل به زيبايي وجودش مي سپارم که آر امش يابم به ساحل مهربانيهايش
نه کمان ابروانش چه بسا تيغي است کاري بر دل تنها
که فقط خنجر است و مي درد ، بر باد مي دهد آرامش را

اس ام اس عشق و دوستي

پرواز ميکرديم.
بالاي سر
خورشيد در آبي گسترده ميتابيد بيدار روشن پاک

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي که فقط خنجر استمي درد

اس ام اس عشق و دوستي مـن آرزوي بـويـيـدنـش را دارم

اس ام اس عشق و دوستي

لـبـاسـي کـه از تـنـت در مـيـاري
و بـي تـوجـه پـرتـش مـيـکـنـي ،
مـن آرزوي بـويـيـدنـش را دارم…

اس ام اس عاشقانه خفن

ميگفتند باران که مي بارد بوي خاک بلند ميشود . . .
اما اينجا باران که ميزند فقط بوي خاطره ها مي آيد . . .

ادامه خواندن اس ام اس عشق و دوستي مـن آرزوي بـويـيـدنـش را دارم

اس ام اس عشق اوج بگير

اس ام اس عشقي

توي آسمون هميشه از يه ارتفاعي به بعد
ديگه هيچ ابري وجود نداره،پس هر وقت
آسمون دلت ابري بود با دنيا نجنگ،فقط
اوج بگير .

پيامک عاشقانه کوتاه

در مدرسه تحصيل محبت نتوان کرد / اين مسئله علميست که آموختني نيست

ادامه خواندن اس ام اس عشق اوج بگير

اس ام اس عشق در دو جهان غير شما

اس ام اس عاشقانه زيبا

بي ارزشم و جز تو خريدار ندارم

گيرم بخرندم به کسي کار ندارم

گر در اين جهان مرا نپسندند

در دو جهان غير شما يار ندارم

اس ام اس هاي عاشقانه

از لحظه هاي طي شد سودي نبرده ايم
خود را به دست شايد و اما سپرده ايم
بشمار لحظه لحظه ي عمر گذشته را
هر چند سال بود همانقدر مرده ايم

ادامه خواندن اس ام اس عشق در دو جهان غير شما

اس ام اس احساسي قشنگ سکوت سرد فاصله ها تنم

پيامک عاشقانه

سکوت سرد فاصله ها تنم را ميلرزاند ، بياد روزهايي که بودنت را نفهميدم

اس ام اس زيبا عاشقانه

اينجا که منم کسي چه مي داند که بودن نيز همچون زيستن طاقت فرساست دو بيگانه همدرد
از دو خويش بيدرد با هم خويشاوند ترند آشنا يعني هم خانه ي من در ديار تنهايي …

ادامه خواندن اس ام اس احساسي قشنگ سکوت سرد فاصله ها تنم

sms عاشقانه براي دوست دختر ولي ميشود هم اکنون آغاز

اس ام اس عشق و دوستي

شايد نشود به گذشته برگشت و يک آغاز زيبا ساخت
ولي ميشود هم اکنون آغاز کرد و يک پايان زيبا ساخت

اس ام اس عاشقانه زيبا

از نقش هاي ستاره دلم درد ميکند
از عشق چند باره دلم درد ميکند
دار و ندار قلب من يک حس شيشه ايست
از هرچه سنگ خاره دلم درد ميکند . . .

ادامه خواندن sms عاشقانه براي دوست دختر ولي ميشود هم اکنون آغاز

اس ام اس زيبا عاشقانه مکاني برايت بهتردلم ندارم

اس ام اس عاشق تنها

مکاني برايت بهتر از دلم ندارم ، تنگي اش را به لطف خودت ببخش

اس ام اس عشقي

امروز بهترين ساعتم رو شکستم ، چون لحظه هاي بي تو بودن را به رخم مي کشيد .

ادامه خواندن اس ام اس زيبا عاشقانه مکاني برايت بهتردلم ندارم

اس ام اس عشقي زندگي جام است تو کامش

اس ام اس عاشق

زندگي سخت است تو آسان بگير
زندگي درد است تو درمان بگير
زندگي مار است تو جانش بگير
زندگي جام است تو کامش بگير . . .

پيامک عاشقانه کوتاه

دل برايش هديه بردم سنگدل خنديد و گفت: دور اندازن مستان ساغر بشکسته را

ادامه خواندن اس ام اس عشقي زندگي جام است تو کامش

اس ام اس عاشق به اندازه قليون دوستت دارم

اس ام اس احساسي قشنگ

به اندازه قليون دوستت دارم اگه گفتي چرا ؟! ق : براي قشنگيت ل : براي لبخندت ي : براي يکي بودنت و : براي وفايت ن : براي نگاهت

sms عاشقانه براي دوست دختر

بزرگترين متهم تاريخ کسي است که ندونه قلبش واسه کي ميزنه …!

ادامه خواندن اس ام اس عاشق به اندازه قليون دوستت دارم