اس ام اس شعر نو رياضت کش به بادامي بسازد

اس ام اس شعر زيبا

دل عاشق به پيغامي بسازد
خمار الوده با جامي بسازد
مرا کيفيت چشم تو کافيست
رياضت کش به بادامي بسازد

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

صفايي ندارد ارسطو شدن

خوشا پر گشودن , پرستو شدن

ادامه خواندن اس ام اس شعر نو رياضت کش به بادامي بسازد

پيامک شعر همه روزم شود چون عيد

اس ام اس شعر و غزل

جدا از رويت اي ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد ميسر
همه روزم شود چون عيد نوروز

اس شعر

برگير شراب طرب انگيز و بيا
پنهان ز رقيب سفله بستيز و بيا
مشنو سخن خصم که بنشين و مرو
بشنو ز من اين نکته که برخيز و بيا

ادامه خواندن پيامک شعر همه روزم شود چون عيد

اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو بماندگران واي به

اس ام اسهاي دوبيتي

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوي تو، ليکن عقب سر نگران
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي
تو بمان و دگران ، واي به حال دگران

پيامك شعر

ي آشيانم کرده اي بالم مرا از ياد برد

مي پرسد او از من چرا پرهاي من را باد برد؟

ادامه خواندن اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو بماندگران واي به

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس دوبيتي عاشقانه

بودي ز دل من از تو ان ميخواهم
وز گمشده ي خويش نشان ميخواهم
سر مطلع هر بيت تو حرفي بردار
هر انچه که شد من از تو ان ميخواهم

اس ام اس شعر

زندگي جز نفسي نيست غنيمت شمرش

نيست اميد که همواره نفس برگردد

قيمت بحر در ان لحظه بداند ماهي

که به دام ستم انداخته در بر گردد

ادامه خواندن دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس هر انچهشد منتو ان ميخواهم

اس ام اس شعر زيبا بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس هاي دوبيتي

دگر گوشي به آغوش درم نيست————- صداي آشناي باورم نيست

بغير از لاشه ي پوشيده دل ———————درين خانه کسي هم بسترم نيست

SMS شعر

به روي دلبري گر مايلستم
مکن منعم گرفتار دلستم
خدارا ساربان آهسته ميران
که مو وامانده اين قافلستم

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا بغيرلاشه ي پوشيده دل درين

اس ام اس شعر زيبا از اين تيرگيها رهايم کن

پيامك شعر

از آن سوي خورشيد

از آن سمت دريا صدايم کن

تو لبخند صبحي پس از شام يلدا

از اين تيرگيها رهايم کن

اس ام اس شعر کوتاه

آدمي در عالم خاکي نمي آيد بدست
عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا از اين تيرگيها رهايم کن

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس چو من نهاد بسي سر

اس ام اس شعر

سرم چو گوي بگردد به گرد ميدانت
براي ان كه خورد لطمه اي ز چوگانت
از ان خطي كه ز روي تو سر زد از خوبي
چو من نهاد بسي سر به خط فرمانت

اس ام اس شعر نو

دل زودباورم را به کرشمه اي ربودي
چو نياز ما فزون شد تو به ناز خود فزودي

به هم الفتي گرفتيم ولي رميدي از ما
من و دل همان که بوديم و تو آن نه اي که بودي!

ادامه خواندن دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس چو من نهاد بسي سر

اس ام اس شعر قشنگ

اس ام اس شعر و غزل

من ندانم به نگاه تو چه رازيست نهان

كه من آن راز توان ديدن گفتن نتوان

اس ام اسهاي دوبيتي

نگو بار گران بوديم و رفتيم
نگو نامهربان بوديم و رفتيم
نگو اينها دليل محكمي نيست
بگو با ديگران بوديم و رفتيم

ادامه خواندن اس ام اس شعر قشنگ

اس دو بيتي بشويم هر دو دست بي

اس ام اس شعر

ببندم شال و ميپوشم قدک را
بنازم گردش چرخ و فلک را
بگردم آب درياها سراسر
بشويم هر دو دست بي نمک را

اس ام اس شعر

جهــــان را يخ گــــرفت از آه ســــــــــــردم

زميــــن لـــرزيد از اين فـــــــــريـاد و دردم

در اينجـــــا در مـــزار بيکســــي هـــــــــــا

هميشــــــه گــــريه کــــردم گــريه کــــــردم

ادامه خواندن اس دو بيتي بشويم هر دو دست بي

SMS شعر دامن دامن ستاره پرداخته ايم

اس ام اس شعر عارفانه

تا ژندهء عشق حق بر افراخته ايم

از مخمل خون به تن کفن ساخته ايم

ما مفت نه سهم مي بريم از خورشيد

دامن دامن ستاره پرداخته ايم

اس ام اس شعر

كامم از زهر زمانه همه تلخ است چنان
كه به شيريني مرگم شكري نيست كه نيست ….

ادامه خواندن SMS شعر دامن دامن ستاره پرداخته ايم