پيامک شعر که اي بيچاره عاشق ماندنت


اس ام اس شعر نو

چنين با همرباني خواندنت چيست
بدين نامهرباني راندنت چيست

بپرس از اين دل ديوانه من
که اي بيچاره عاشق ماندنت چيست

sms شعرهاي عاشقانه

يک قصه بيش نيست غم عشق و اين عجب
کز هر زباني که ميشنوم نا مکرر است


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر زيبا چو بيکاري, يقين بي مزد


اس ام اس شعر عارفانه

اگر کاري کني مزدي ستاني

چو بيکاري, يقين بي مزد ماني

اس ام اس شعر

اي رفته به قهر, وعده هاي تو چه شد

مهر تو کجا رفت و وفاي تو جه شد

اين تيرگي آخر ز کجا روي آورد

اي آيينه رخسار صفاي تو چه شد


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر کوتاه دريغ اين دل بي جان


اس ام اسهاي دوبيتي

براي ديدن رويت چه بر سرم آمد

دريغ اين دل بي جان بي ثمر آمد

اس ام اس شعر عاشقانه

برخيز و بيا بُتا مشکل ما ———————-حل کن به جمال خويشتن مشکل ما
يک کوزه شراب تا بهم نوش کنيم———————زان پيش که کوزه کنند از گل ما


مشاهده کلیپ

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس حيف باشد كه تو يار


اس ام اس شعر زيبا

مـن بي مـايه كه باشم كه خريدار تو باشم

حيف باشد كه تو يار من و من يار تو باشم

پيامك شعر

گهــــــي گــــريم گهـــي خنــــدم بحـــــــــالم

نميــــــده درد بــــــي ميلـــــــي مجــــــــالــم

اگــــر پـــــرسد کســــي حـــــال دلــــــــم را

ز درد هجــــــر تــــــو بسيــــــار بنــــــالـــم


مشاهده کلیپ

پيامک شعري خوب چون بنگريم خوبتري


اس ام اس شعر عارفانه

گر ز ديده نهان شدي چو پري
از نظر غايبي و در نظري
رخ خوبت به هر چه پنداريم
خوب چون بنگريم خوبتري

اس ام اس دوبيتي زيبا

طرح نگاهت چه تو باشي چه نباشي
در قفس تنگ دلم صدر نشين است


مشاهده کلیپ

SMS شعر من دست ندارمت ز دامن


اس ام اس شعر و غزل

اي دوست به رغم كين دشمن
يكدم تو به مهر باش با من
هر چند كه استين فشاني
من دست ندارمت ز دامن

اس ام اس شعر زيبا

خوشا آنان كه هر شامان ته وينند
سخن با ته گرند با ته نشينند
مو كه پايم نبي كايم تو وينم
بشم كانان بوينم كه ته وينند


مشاهده کلیپ

اس ام اس دوبيتي زيبا بگوديگران بوديمرفتيم


SMS شعر

نگو بار گران بوديم و رفتيم
نگو نامهربان بوديم و رفتيم
نگو اينها دليل محكمي نيست
بگو با ديگران بوديم و رفتيم

اس ام اس تک بيتي

آســمون و مــاه نقـرش بــا يــه عالــمه ســتاره

شاهدن كــه اين بريدن ديـگه بــرگشتي نـــداره


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر زيبا اسب شرف خويشگنبد گردون بجهاند


اس ام اس شعر و غزل

هر کس که نداند که نداند که نداند
در جهل مرکب ابدالدهل بماند
هرکس که نداند که بداند که نداند
لنگان خرک خويش به مقصود رساند
هر کس که بداند که نداند که بداند
بيدار نماييدش تا خفته نماند
هرکس که بداند که بداند که بداند
اسب شرف خويش از گنبد گردون بجهاند

اس ام اس شعر عاشقانه

ره عقل جز هيچ بر هيچ نيست ………. بر عارفان جز خدا هيچ نيست


مشاهده کلیپ

پيامك شعر همه روزم شود چون عيد


اس ام اس شعر عاشقانه

جدا از رويت اي ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد ميسر
همه روزم شود چون عيد نوروز

SMS شعر

اگر از ديده ي تحقيق به عالم نگري
عشق و معشوقه و عاشق، دل و دلدار يكي است…


مشاهده کلیپ

اس ام اس شعر زيبا باز وصلت را بجاندل خريدارم


sms شعرهاي عاشقانه

گرچه از هجر تو من پژمان و بيمارم هنوز
در کمند زلف مشکينت گرفتارم هنوز
گرچه مويم شد سپيد از نامراديهاي دهر
باز وصلت را بجان و دل خريدارم هنوز

پيامک شعر

با چشمک يک ستاره عاشق شده بود …. با ساده ترين اشاره عاشق شده بود

شب رفت و ستاره اش به فردا پيوست …. افسوس که او دوباره عاشق شده بود


مشاهده کلیپ

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس