اس دوري و جدايي به سلامتي سربازا

اس ام اس دلگيرم ازت

نظامي ترين جمله عاشقانه: توي اردو گاه قلبت… منم يه اسير جنگي…تو منو شکنجه ميدي…توي اين قلعه ي سنگي.
به سلامتي سربازا

اس ام اس براي بي وفا

دوستت دارم را براي هر دويمان فرستادي
هم من ، هم او
خيانت مي کردي يا عدالت ؟

ادامه خواندن اس دوري و جدايي به سلامتي سربازا

پيامک دلگير عقل ندارد

اس ام اس بي وفايي و نامردي

بيچاره دلم
با ديدنت باز هم لرزيد
نميدانست تو همان بي وفاي ديروزي
بيچاره دل است
عقل ندارد

اس ام اس براي بي وفا

سکوت هميشه به معناي رضايت نيست,گاهي يعني خسته ام از اينکه مدام به کساني که هيچ اهميتي به فهميدن نميدهند توضيح دهم.

ادامه خواندن پيامک دلگير عقل ندارد

SMS بي معرفت توهر روز برايم نامه مي

اس ام اس وفاداري

امشب بازهم پستچي پير محله ي ما نيومد

يا بايد خانه مان را عوض کنم
يا پستچي را !
تو که هر روز برايم نامه مي نويسي ، مگه نه . . . ؟

اس ام اس وفاداري

ارزان تـر از آنچــه فکرش را بکني بودي ؛
امـــا براي من .. گران تمــام شدي!

ادامه خواندن SMS بي معرفت توهر روز برايم نامه مي

SMS نامردي آنقدر رسم وفا مرده

اس ام اس براي بي وفا

آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود يادي ز ليلي نكند

اس ام اس بي وفايي دوست

جلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!
تو از سنگم کمتري؟؟

ادامه خواندن SMS نامردي آنقدر رسم وفا مرده

پيامک عشق بي وفا نه… حتي عطسه

اس ام اس براي بي وفا

براي کسي مُردم که برايم ؛
نه… تب کرد
نه… سرفه
نه… حتي عطسه

SMS بي معرفت

رابطه اي که توش اعتماد نيست
مثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،
تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بموني
ولي تو رو به جايي نميرسونه

ادامه خواندن پيامک عشق بي وفا نه… حتي عطسه

اس ام اس جدايي مننميشه باورم توييبي وفا

اس ام اس دلگيرم

من که نميشه باورم تويي که بي وفا شدي تو هم مثه غريبه ها رفتي ازم جدا شدي

اس ام اس جدايي عاشقانه

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟
گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

ادامه خواندن اس ام اس جدايي مننميشه باورم توييبي وفا

پيامک دلگير به نامردي نامردان قسم

اس ام اس ياد دوستان بي وفا

به نامردي نامردان قسم جانا كه نامردي كه نامردان خجل گشتند از بس كه تو نامردي

اس ام اس بي وفايي

من نمي گويم مرا اي چرخ سرگردان مکن / هرچه مي خواهي بکن محتاج نامردان مکن!

ادامه خواندن پيامک دلگير به نامردي نامردان قسم

اس ام اس دلتنگي و شکايت که روزي عاشقش باشيروزي قاتلش

پيامک وفاداري

زندگي بازي گرفتن ديگران نيست
که روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش

SMS بي وفا

چه اميد بندم در اين زندگاني که در نا اميدي سر آمد جواني
سرآمد جواني و ما را نيامد پيام وفايي از اين زندگاني

ادامه خواندن اس ام اس دلتنگي و شکايت که روزي عاشقش باشيروزي قاتلش

اس ام اس دو رنگي تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اسهاي بي معرفتي

راســـــــــتـــــــي،
در ميـــان اين همـــه اگـــر،
تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس دلگيرم

رفت …
تو را به خدا سپرد و خودش را به ديگري

ادامه خواندن اس ام اس دو رنگي تـــو چـــقــــدر بايــــــدي

اس ام اس دلگيرم ازت هنوزمخدا مي خواهمهيچ کس اندازه

اس ام اس براي بي وفا

بي و فايي کردي و گفتي نفرين ميکني ؟
گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

پيامک عشق بي وفا

سلامتي رفيق بي معرفتي که اسم ما گوشه موبايلش خاک ميخوره

ادامه خواندن اس ام اس دلگيرم ازت هنوزمخدا مي خواهمهيچ کس اندازه