اس ام اس شعر نو رياضت کش به بادامي بسازد

اس ام اس شعر زيبا

دل عاشق به پيغامي بسازد
خمار الوده با جامي بسازد
مرا کيفيت چشم تو کافيست
رياضت کش به بادامي بسازد

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

صفايي ندارد ارسطو شدن

خوشا پر گشودن , پرستو شدن

ادامه خواندن اس ام اس شعر نو رياضت کش به بادامي بسازد

اس ام اس دوبيتي عاشقانه گره زلف تو بگشادمزنار ببستم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

قيامت تو مپندار که هشيار توان شد
زين صفت مست مي عشق تو کز جام الستم

چشم ميگون ترا ديدم و سرمست فتادم
گره زلف تو بگشادم و زنار ببستم

اس ام اس هاي دوبيتي

كاش مــي فهميدي كه قلبم خونه آرزوهات بود

يه نفــس تنـها نبـودي هميشه دلــم باهات بود

ادامه خواندن اس ام اس دوبيتي عاشقانه گره زلف تو بگشادمزنار ببستم

پيامک شعر همه روزم شود چون عيد

اس ام اس شعر و غزل

جدا از رويت اي ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصالت گر مرا گردد ميسر
همه روزم شود چون عيد نوروز

اس شعر

برگير شراب طرب انگيز و بيا
پنهان ز رقيب سفله بستيز و بيا
مشنو سخن خصم که بنشين و مرو
بشنو ز من اين نکته که برخيز و بيا

ادامه خواندن پيامک شعر همه روزم شود چون عيد

اس ام اس شعر زيبا ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس شعر و غزل

خورشيد تمام نور خود را ز تو يافت

با آمدنت ماه سوي مکه شتافت

روزي که خدا نويد ميلاد تو داد

ديوار بلند کعبه از شوق شکافت

پيامک شعر

ميگن دستاي نـاز تو مـهمون دســتاي ديــگــس

يه شب تو دستاي منـه فـردا ولــي جاي ديگس

ميگن تو راست نگفتي كـه تــا آخـرش مال مني

چشماي رنــگ عـسـلـت دنبـال چشماي ديگس

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا ديوار بلند کعبهشوق شکافت

اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو بماندگران واي به

اس ام اسهاي دوبيتي

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوي تو، ليکن عقب سر نگران
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي
تو بمان و دگران ، واي به حال دگران

پيامك شعر

ي آشيانم کرده اي بالم مرا از ياد برد

مي پرسد او از من چرا پرهاي من را باد برد؟

ادامه خواندن اس ام اس دوبيتي عاشقانه تو بماندگران واي به

اس ام اس هاي دوبيتي با من شب زده حتي

اس دو بيتي

شب تاريك ، شده حاكم چشم و دل من
با من شب زده حتي سحري نيست كه نيست

SMS شعر

خداوندا مرا هشيار گردان

ز خواب غفلتم بيدار گردان

ز خواب غفلت و هول قيامت

زبانم را به استغفار گردان

ادامه خواندن اس ام اس هاي دوبيتي با من شب زده حتي

اس ام اس شعر زيبا از اين تيرگيها رهايم کن

پيامك شعر

از آن سوي خورشيد

از آن سمت دريا صدايم کن

تو لبخند صبحي پس از شام يلدا

از اين تيرگيها رهايم کن

اس ام اس شعر کوتاه

آدمي در عالم خاکي نمي آيد بدست
عالمي ديگر ببايد ساخت وز نو آدمي

ادامه خواندن اس ام اس شعر زيبا از اين تيرگيها رهايم کن

اس ام اس شعر عارفانه ره يافته در زلف دل

اس ام اس هاي دوبيتي

تا دست ارادت به تو داده*ست دلم …..دامان طرب ز کف نهاده*ست دلم

ره يافته در زلف دل آويز کجت …………القصه به راه کج فتاده*ست دلم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

تا دست ارادت به تو داده*ست دلم …..دامان طرب ز کف نهاده*ست دلم

ره يافته در زلف دل آويز کجت …………القصه به راه کج فتاده*ست دلم

ادامه خواندن اس ام اس شعر عارفانه ره يافته در زلف دل

اس دو بيتي همه درياستما را اشيانه

اس ام اس دوبيتي زيبا

نهنگي بچه خود را چه خوش گفت
به دين ما حرام امد کرانه
به موج اويز و از ساحل بپرهيز
همه درياست و ما را اشيانه

اس ام اس شعر زيبا

گرچه از هجر تو من پژمان و بيمارم هنوز
در کمند زلف مشکينت گرفتارم هنوز
گرچه مويم شد سپيد از نامراديهاي دهر
باز وصلت را بجان و دل خريدارم هنوز

ادامه خواندن اس دو بيتي همه درياستما را اشيانه

اس ام اس شعر قشنگ

اس ام اس شعر و غزل

من ندانم به نگاه تو چه رازيست نهان

كه من آن راز توان ديدن گفتن نتوان

اس ام اسهاي دوبيتي

نگو بار گران بوديم و رفتيم
نگو نامهربان بوديم و رفتيم
نگو اينها دليل محكمي نيست
بگو با ديگران بوديم و رفتيم

ادامه خواندن اس ام اس شعر قشنگ