پيامک عاشقانه دلش روي دستش مانده است!

اس ام اس عاشقانه خفن

همه حساب و کتاب ها جور بود

وفور نعمت و گشايش رزق

اما کاسب خوشحال نبود!

در انبار گرداني اخير فهميده بود که:

دلش روي دستش مانده است!

اس ام اس عاشق

يه بار از کنار دريا عبور کردي
يه عمر امواجش براي بوسيدن جاي پات
ميان و ميرن

اس ام اس زيبا عاشقانه

دو چيز پاياني دارد :
۱ جهل آدمي
۲ دنيا

…………….. البته در مورد دومي مطمئن نيستم

آلبرت انيشتين

اس ام اس احساسي زيبا

مصرعي از قلب من با مصرعي از قلب تو شاه بيتي مي شود در دفتر ديوان عشق.

اس ام اس زيبا عاشقانه

گاهي وجود تو را کنار خودم احساس ميکنم اما چقدر دلخوشي خوابها کم است ؟!

اس ام اس عاشقانه خفن

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

اس ام اس عاشقانه خفن

همه جا هستي
در نوشته هايم
در خيالم
در دنيايم
تنها جايي که بايد باشي و ندارمت ، کنارم است !

اس ام اس زيبا عاشقانه

سفري به دور دنياست ، وقتي دستانم تا انتها ، رويت را نوازش مي کنند . . .

اس عاشقانه

آنان که پاره هاي روح خود را براي التيام درد ديگران مي بخشند

از همه به خدا شبيه ترند !

پيامک عاشقانه

مي خوام شکايت بکنم از تو به چشماي خودم که از روي ديونگي بيخودي عاشقت شدم

اس ام اس عشقي باحال

فاصله گرچه دستهايمان را جداکرد ولي خوشحالم جرات ندارد بدلهايمان نزديک شود

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس