اس ام اس هاي عاشقانه

اس ام اس عاشقانه خفن

گويند دنيا خواهي يا دوست ؟
گويم اي بي خبران دنيا با دوست نکوست . . .

اس ام اس عاشق تنها

مرام فقط مرام گاو،چون نگفت من گفت ما…..رفيق فقط کلاغ نه بخاطر سياهيش به خاطر يه رنگيش………معرفت
فقط معرفت کرم نه به خاطر کرم بودنش به خاطر خاکي بودنش …

پيامک عاشقانه احساسي

کار

عشقي قابل رؤيت است

اس ام اس احساسي قشنگ

سلام، خداحافظ

چيز تازه اگر يافتيد بر اين دو اضافه کنيد

بلکه باز شود اين در باز شده بر ديوار . . .

پيامک عاشقانه کوتاه

در پارکينگ خاطراتم چشماتو پارك کردم,بعدش هم دلت رو پنچر کردم تا از دلم نري

اس ام اس عشق و دوستي

نابينا گفت : دوستت دارم ماه گفت تو که منو نمي بيني؟ چطوري دوستم داري . نابينا گفت :اگه مي ديدمت ؟ عاشق
زيبايت مي شدم . اما حالا که نمي بينمت عاشق خودت هستم

اس ام اس عاشقانه زيبا

با تمام وجود گناه كرديم
اما نه نعمتهايش را از ما گرفت نه گناهانمان را فاش كرد
بينديش اگر اطاعتش كنيم چه ميكند

اس عاشقانه

مهربانيت را به دستي ببخش که مي داني با او مي ماني،
وگرنه حسرتي مي گذاري بر دلي که دوستت دارد!

اس زيبا عاشقانه

اينجا بسوي آسمانهاست
هنوز اين ديده اميدوارم
خدايا اين صدا را مي شناسي؟
من او را دوست دارم ، دوست دارم

اس ام اس احساسي زيبا

ميروم . . .تا خانه ها و کوچه ها. . .جاي پاي تورا. . .به خاطر بسپارند. . !

اس زيبا عاشقانه

اومدي بشکني بشکن
از من ساده چي مونده
قبل تو هر کي بوده
تموم تار و پود سوزونده

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس