اس ام اس بزرگان فلسفي ژان پل سارتر

اس ام اس سخنان کوتاه

اگر يک افليج قهرمان دو نشود، مقصر خود اوست….!!
(ژان پل سارتر)

اس ام اس فلسفي

فکر نو بسيار ظريف و حساس است ،با يک ريشخند کوچک مي ميرد و کنايه اي کوچک آن را بسختي مجروح مي کند . هربرت اسپنسر

اس نصيحت

بهترين وسيله براي جلب محبت ديگران ، نيکي در باره آنها ست. روسو

اس ام اس جملات قصار

قـرار نـيـسـتــــــ مـن طـوري زنـدگي کـنـم کـه دنـيـا دوسـتــــــ داره ،
خـبــــــ طـبـعـا قـرارهـم نـيـسـتــــــ دنـيـا هـمـونطـوري بـچـرخـه کـه مـن دوسـتــــــ دارم.

“جـروم ديـويـد سـالـيـنجـر

اس ام اس جملات پند آموز

براي يک زندگي خوب: مثل سگ کارکن، مثل اسب بخور، مثل روباه فکر کن و مثل خرگوش بازي کن. جرج آلن

اس ام اس نصيحت و دلداري

»صالحترين فرزندان آنهايي هستند که با
اعمال خود باعث افتخار پدر و مادر خود
شوند«
*ويکتور هوگو

پيامک نقل قول

فردريش نيچه :آموزش انديشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشاني از آن نمي توان يافت ؛ حتي در دانشگاه ها ؛حتي در ميان شناخته ترين فيلسوفان ؛ آري مي بينم که منطق به عنوان يک نظريه ؛ کار و تکنيک ؛ دارد به سستي مي گرايد.

اس ام اس نصيحت و دلداري

هيچ وقت چيزي رو خوب نميفهمي مگر اينکه بتوني به مادربزرگت توضيحش بدي ! “آلبرت انيشتين”

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

تحمل دوري خيلي چيزها براي من آسان است، اما تحمل دوري تو نه. (اشلي بريليانت)

اس ام اس سخنان بزرگان

حد دوست و دشمن
هر بدي ميتواني به دشمن نرسان که
ممکن است روزي دوستت گردد و هر
سري داري با دوستت در ميان نگذار که
ممکن است روزي دشمنت گردد.سعدي

اس ام اس جملات بزرگان

اگر بتوانم مانع شکستن يک قلب شوم. زندگي ام بيهوده نبوده است. )اميلي ديکنسون )

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس