اس ام اس عاشقانه در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم

اس زيبا عاشقانه

در انتهاي نگاهت کلبه ميسازم تا مبادا بگويي از دل برود هر آنکه از ديده برفت .

sms عاشقانه توپ

معني بخشيدن يک دل به يک لبخند چيست ؟

من پشيمانم بگو تاوان آن سوگند چيست ؟

از تو هم دل کندم و هرگز نپرسيدم ز خويش

چاره ي معشوق اگر عاشق از او دل کند چيست ؟

اس ام اس عاشق

نابينا گفت : دوستت دارم ماه گفت تو که منو نمي بيني؟ چطوري دوستم داري . نابينا گفت :اگه مي ديدمت ؟ عاشق
زيبايت مي شدم . اما حالا که نمي بينمت عاشق خودت هستم

اس عاشقانه

دلي دارم ز جنس سنگ و شيشه / چنان مهرت به جانم کرده ريشه
که در شش گوشه ي قلبم نوشته / عزيزم ، دوستت دارم هميشه . . .

SMS عاشقانه

کـاش مــي فـهميـدي کـه در ايــن دنـيـــاي بــي رحــم ,
تــو زيـبــاي مــن شـده اي

اس ام اس زيبا عاشقانه

لذت عشق زماني است که آن را نثار مي کني بيشتر از زماني است که دريافتش مي کني پس
بذار من عشقم را نثارت کنم

پيامک عاشقانه

خدا خير بدهد اين کفش هاي بندي را
که رفتنت را دقيقه اي حتي به تعويق مي اندازند

اس ام اس عاشق تنها

عشق يک فريب بزرگ و قوي است
دوست داشتن يک صداقت راستين و
صميمي،بي انتها و مطلق

پيامک عاشقانه

اس ام اس احساسي زيبا

مي خواستم همدمي باشم که بذاري سرتو رو شونه هام / اما نمي دانم چه شد رفتي ؟ اشک جاري شد رو گونه هام .

sms عاشقانه توپ

اين بي تفآوتيهآ
اين بي خَبَري هآ
گآهي ديدآر از سَر اجبآر
نَبودَن هآ… نَديدَن هآ
يَعني بُرو
گآهي چِقَدر خِنگ ميشويم . . .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس