اس ام اس عاشقانه خفن تا دلت غمگين نگردد هر

پيامک عاشقانه احساسي

درد را با پيچک لبخند مي پيچم به خويش
تا دلت غمگين نگردد هر زمان پيش مني

اس ام اس احساسي قشنگ

من ناخداي عشقم ، طوفان حريف من نيست / من عاشق تو هستم مجنون رقيب من نيست

پيامک عاشقانه

دلا ديشب چه مي کردي تو در کوي حبيب من ؟ الهي خون شوي اي دل تو هم گشتي رقيب من !

پيامک عاشقانه

تبعيـد يعـني
ســردي وُ غربتــي ممـلو
دور از دســت هـاي ِگـرم ِتو . . .

اس ام اس عاشق تنها

قهوه دم مي کنم
نصـف قاشق سيانور بـــه فـنجانت مـــي ريزملبخند که مي زنيمي گويم : قهوه ات سرد شده بگذار عوضش کنماين کار هر شب من استسال هاست که مي خوام تو را بکشم ولي لبخندتلعنتي

اس ام اس عاشقانه خفن

تنهايى يعنى

اونى كه دوسش دارى بشينه بغلت

از اونى كه دوسش داره بهت بگه

اس ام اس عشقي

چقد دردناکه آچار فرانسه همه باشي ولي خودت گره هاي کور زندگيت رو به زور دندونات باز کني …

اس ام اس عشقي باحال

بودنم با بودنت معناي ديگر مي دهد حال من خوش مي شود با آن لب خندان تو

اس عاشقانه

عشق بيشتر از غريزه آب مي خورد و
هرچه از غريزه سر زند بي ارزش است
دوست داشتن از روح طلوع مي کند و تا
هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج
مي گيرد

اس ام اس احساسي قشنگ

تـــــــو

ز ِنـدگـــي ميکُني پيــــــر ميشوي تَمــــــــامـ ميشوي

مـَــن

عــــــــاشِقــَت ميمانَم عـــــــاشِقــت ميمانَم عـــــاشِقــَت ميمانَم

اس ام اس عاشقانه

همه حساب و کتاب ها جور بود

وفور نعمت و گشايش رزق

اما کاسب خوشحال نبود!

در انبار گرداني اخير فهميده بود که:

دلش روي دستش مانده است!

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس