اس ام اس عارفانه سيسرون

اس ام اس پندآموز

احمق هيچوقت سعادتمند نمي شود.

سيسرون

اس ام اس عرفاني

درد من مرگــــ مردمي استـــــ که گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر
لبـــــ اين حماقتها را حکمتـــــ خدا مينامند

گاندي

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

هيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند،
بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز
است.يفونتن

اس ام اس سنگين و معني دار

افرادي که از ريسک کردن ميترسند به
جايي نميرسند-مارک فيشر

پيامک نقل قول

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)

اس ام اس پندآموز

بهترين و حقيقي ترين دوستانم از تهي دستانند . توانگران از دوستي چيزي نمي دانند . موزارت

پيامک نقل قول

در بين تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسيم شده زيرا همه فکر مي‌کنند به اندازه کافي عاقلند. رنه دکارت

اس ام اس جملات قشنگ

انسانها با دو چشم و يک زبان به دنيا مي آيند تا دو برابر آنچه مي گويند ببينند ، ولي از طرز سلوکشان اين طور استنباط مي شود که آنه با دو زبان و يک چشم تولد يافته اند ، زيرا همان افرادي که کمتر ديده اند بيشتر حرف مي زنند و آنهاييکه هيچ نديده اند ، درباره همه چيز اظهار نظر مي کنند . کولتون

اس ام اس جملات قشنگ

حکمت ، درختي است که ريشي آن در قلب است و ميوي آن در زبان
(بطلميوس)

پيامک سخنان بزرگان

يا کاملا برده باشيد و يا کاملا آزاد .

جان درايدن

اس ام اس حکيمانه

آنها كه غايبند ، كمال مطلوب اند . حاضرين معمولي و پيش پا افتاده اند .

گوته

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس