اس ام اس حکيمانه

پيامک نقل قول

با خود عهد ببند که هيچگاه بيکار ننشيني.

توماس جفرسون

اس ام اس جملات قشنگ

ادمي اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به
زودي موفق ميگردد
ولي او مي خواهد خوشبخت تر از ديگران
باشد و اين مشگل است
زيرا او ديگران را خوشبخت تر از انچه
هستند تصور ميکند. . .
)مونتسکيو(

اس ام اس پندآموز

سفله چون به هنر با كس بر نيايد به غيبت كارها سازد .سعدي

اس ام اس بزرگان

عشق شيريني زندگيست . مارسل تينر

اس ام اس جملات بزرگان

*تمدني که منکر مرگ باشد ، عاقبت منکر زندگي خواهد شد. اکتاويوپاز

اس ام اس قشنگ و زيبا

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه عادلانه تقسيم شده، زيرا همه فكر مي كنند به اندازه كافي عاقلند.

دكارت

اس ام اس کلام بزرگان

اگر نميداني به کجا ميروي به هيچ کجا نخواهي رسيد.>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس عرفاني

براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين
چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از
دست داده اي.دايي يما

اس ام اس جملات تکان دهنده

شجاعت مانندعشق از اميد تغذيه مي کند. بناپارت

اس ام اس بزرگان فلسفي

اميد با مرگ هم به گور نمي رود.فردريک
شيلر

اس ام اس سخنان بزرگان

فضيلت انسان ناشي از سرسپردگي او به امر قدرشناسي است. روت بنديکت

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس