اس ام اس جملات تکان دهنده کسانيدر خود احساس حقارت

اس ام اس پندآموز عرفاني

کساني که در خود احساس حقارت مي کنند به ديگران رحم مي کنند اما به دليل غرورشان دم نمي زنند! يعني درد مي کشند و مي خواهند با ديگران هم دردي کنند.کساني که با ديگران همدردي مي کنند به دليل دردمند بودن خودشان است. فردريش نيچه

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

شوپنهاور : اگر ما چيزي را مي خواهيم براي آن نيست که دليلي بر آن پيدا کرده ايم بلکه چون آن را مي خواهيم برايش دليل پيدا مي کنيم.

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

تاريخ کتابي است که متاسفانه هميشه بايد آدمي از وسط آن آغاز کند.( ويل دورانت )

اس ام اس عرفاني

همه به چيزي دلبستگي دارند و افراد والاتر به چيزهاي والاتر اما افراد فرومايه فکر مي کنند که افراد والاتر به چيزي دلبستگي ندارند و ظاهربيني افراد فرومايه از سطحي نگري و رياکاري آنهاست و برپايه هيچ شناخت اخلاقي نيست. فردريش نيچه

اس ام اس عارفانه فلسفي

موفقيت روي ستون هاي شکست شکل مي گيرد . سري چينموي

اس ام اس قشنگ و زيبا

براي عشق مبارزه کن ولي هرگز گدايي نکن.

گابريل گارسيا مارکز

اس ام اس عارفانه

موفقيت تنها يک چيز است اين که : زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد. کريستوفرمورلي

اس ام اس بزرگان

تاريخ از طوفانها سخن مي گويد و از وجود آرامش ها بي خبر است .( ولتر )

اس ام اس جملات تکان دهنده

لازم نيست گوش کنيد، فقط منتظر شويد. حتي لازم نيست منتظر شويد، فقط بياموزيد آرام و ساکن و تنها باشيد. جهان آزادانه خود را به شما پيشکش خواهد کرد تا نقاب از چهره‌اش برداريد انتخاب ديگري ندارد؛ مسرور به پاي شما در خواهد غلطيد . فرانتس کافکا

اس نصيحت

بزرگترين عيب آن است که از عيب خويش آگاه نباشيم . کارلايل

اس ام اس فلسفي

»با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از
فرزندان خود توقع داري«
*سقراط

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس