اس ام اس حکيمانه منتسکيو

اس ام اس جملات زيبا و معني دار

انسان همچون رودخانه است؛هر چه
عميق تر باشد،آرام تر و متواضع تر است.
منتسکيو

SMS پندآموز

تاريخ نوعي نبش قبر مردگان است. ( ولتر )

اس ام اس جملات پند آموز

ملتي که حقوق يک ملت ديگر را غصب مي کند ، هرگز خود از نعمت آزادي برخوردار نيست . چرنيفسکي

اس ام اس جملات قشنگ

آلکس مک کنزي : وارد عمل شدن بدون برنامه ريزي علت همه شکست هاست

اس ام اس پندآموز

دشوارترين کار آنست که وقتي روي زمين يخزده زمين خوردي ، برخيزي و خدا رو شکر کني. لرد باکلي

اس ام اس جملات قشنگ

براي آنکه مدير شويد بايد از پايين شروع کنيد، استثناء هم وجود ندارد. (هنري بلاک)

اس نصيحت

ماني : انسان تکامل يافته ترين اجزاي جهان مادي است.

اس ام اس بزرگان

ژاك دوال

اگر مي خواهي بنده كسي نشوي ، بنده هيچ چيز مشو .

اس ام اس سخنان بزرگان

“چون فکر مي‌کنم فقط يکبار زندگي خواهم کرد، هر کار خوبي که مي‌توانم انجام دهم، هر مهرباني که مي‌توانم به مخلوقات خدا نشان دهم بايد انجام دهم. نبايد آن را فراموش کنم يا براي بعد بگذارم چون ممکن است بار ديگري متولد نشوم.”

استفان گرلت (Stephen Grellet)

اس ام اس معني دار

ديل کارنگي:راه نفوذ در ديگران، دانستن آرزوهايشان است .

پيامک نقل قول

آنکه ثروت خود را باخت ، زياد باخته است ولي آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . سروانتس

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس