اس ام اس نصيحت و دلداري آلدوس هاکسلي Aldous Huxley

اس نصيحت

“تجربه فقط اتفاقاتي نيست که براي ما مي‌افتد. اين است که دربرابر اتفاقاتي که برايمان مي‌افتد، ما چه مي‌کنيم.”

آلدوس هاکسلي (Aldous Huxley)

اس ام اس سخنان بزرگان

” در واقعيت امر همهء انسانهاي بالغ بمانند کودکاني در پشت نيمکت مدرسه در ماه اگوست(مهر در ايران)هستند!” . جانيکن إورلاند

اس نصيحت

” خم مي شوم، ولي خرد نمي شوم! “
( ژان دولافتن )

اس ام اس نصيحت و دلداري

اگر نميداني به کجا ميروي به هيچ کجا نخواهي رسيد.>>>>>>>>>>>> مارک فيشر

اس ام اس سنگين

” هنرها تنها تقليد محض واقعيت خارجي نيستند و اگر برخي آثار هنري چنين بودند در حقيقت در برابر رسالت عالي خود کاذب مي نمودند ” . شوپنهاور

اس نصيحت

هيچ چيز نمي تواند بر عشق حکومت کند،
بلکه اين عشق است که حاکم بر همه چيز
است.يفونتن

پيامک نقل قول

به راستي که شماري بسيار از مردم با ياوه گويي هاي خود نشان مي دهند که ميان تهي هستند اما اندکي از آنان نيز با سکوت خود نشان مي دهند که الهي هستند. تاولر

اس ام اس معني دار

باربارا ميلو اورباخ : همه چيز امکانپذير است . اين را به همه بگوييد.

اس ام اس بزرگان

انسان تاريخ را مي سازد، نه تاريخ انسان را آنري ماسيس(نويسنده فرانسوي)

اس ام اس دلداري دوست

براي اينکه بتوانيد ماهي گير خوبي شويد بايد بتوانيد مثل يک ماهي فکر کنيد. (جک تراوت, کتاب شرکت هاي بزرگ مشکلات بزرگ)

اس ام اس بزرگان

فنلون : اگر ما به معايب کوچک خود اعتراف مي کنيم براي آن است که به طرف خود بفهمانيم که از معايب بزرگتري بري هستيم .

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس