اس ام اس احساسي زيبا هرديوانه نشدعشق تو عاقل نيست

اس ام اس عشق و دوستي

هر که ديوانه نشد از عشق تو عاقل نيست / آنکه نشناخت تو را معرفتش کامل نيست . . .

اس ام اس احساسي قشنگ

دل جز ره عشق تو نپويد هرگز / جان جز سخن عشق نگويد هرگز
صحراي دلم عشق تو شورستان کرد / تا مهر کسي در آن نرويد هرگز . . .

اس ام اس عاشق تنها

دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد
ياد حريف شهر و رفيق سفر نکرد
يا بخت ما طريق مروت فرو گذاشت
يا او به شاه راه طريقت سفر نکرد

اس زيبا عاشقانه

شرط دل دادن دل گرفتنه ، وگرنه يکي بي دل ميشه يکي دودل

اس ام اس هاي عاشقانه

اميدوارم تو اقيانوس خوشبختي جوري غرق بشي که هيچ وقت نجات پيدا نکني . . . !

اس ام اس عاشقانه خفن

بنويس نام مرا درکف دستت اي دوست ، تا به وقت قنوتت نبري ازيادم

sms عاشقانه براي دوست دختر

جانا ز دست عشق تو ، يک دم نباشد راحتم
هر شب خيالت را کشم ، اي ماه تابان در برم .

اس ام اس زيبا عاشقانه

“براي پرواز به آسمانها، منتظر نمان که عقابي نيرومند بيايد و از زمينت برگيرد و در آسمانهايت پرواز دهد. بکوش تا پر پرواز به بازوانت جوانه زند و برويد و بکوش تا اينهمه گوشت و پيه و استخوان سنگين را که چنين به زمين وفادارت کرده است، سبک کني و از خويش بزدايي، آنگاه به جاي خزيدن، خواهي پريد. در پرنده شدن خويش بکوش و اين يعني بيرون آمدن از زندانهاي اسارت”
دکتر علي شريعتي

اس ام اس عاشقانه احساسي

تو از دردي كه افتادست بر جانم چه مي داني؟
دلم تنها تو را دارد ولي با او نمي ماني

تمام سعي تو كتمان عشقت بود در حالي
كه از چشمان مستت خوانده بودم راز پنهاني

اس ام اس عاشقانه

ز دست ديده و دل هر دو فرياد
هرآنچه ديده بيند دل کند ياد
بسازم خنجرى نيشش ز پولاد
زنم بر ديده تا دل گردد آزاد

اس ام اس عشقي باحال

ميدوني چرا ميگن بني آدم اعضاي يکديگرند ؟ چون يکي مثل تو مياد ميشه قلب من !

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس