اس ام اس جملات زيبا و معني دار دهيمکارل يونگ

اس ام اس جملات تکان دهنده

تا چيزي را نپذيريم نمي توانيم تغييرش
دهيم.کارل يونگ

اس ام اس سنگين و فاز بالا

باربارا ميلو اورباخ : همه چيز امکانپذير است . اين را به همه بگوييد.

اس سنگين

فردريش نيچه :ارزش يابي هر چيز بستگي به توان خواهي آن دارد.

اس ام اس جملات بزرگان

درد من مرگــــ مردمي استـــــ که گدايي را قناعتـــ ، بي عرضگي را صبر وبا تبسمي بر
لبـــــ اين حماقتها را حکمتـــــ خدا مينامند

گاندي

اس ام اس جملات تکان دهنده

اگر قرار باشد بايستي و به طرف هر سگي که پارس مي‌کند سنگ پرتاب کني، هرگز به مقصد نمي‌رسي. “لارنس استرن”

اس ام اس بزرگان

دشمن چون از همه حيلتي فرو ماند سلسله دوستي بجنباند . پس آنگه به دوستي کارها کند که هيچ دشمني نتواند .سعدي

اس ام اس عرفاني و فلسفي

خدا پنداريست ! اما چه کسي است که اين پندار را بياشامد و نميرد؟ . فردريش نيچه

اس ام اس عارفانه فلسفي

تکبر زائيده قدرت مادي است و تواضع زاييده ضعف معنوي . فردريش نيچه

اس ام اس دلداري دوست

مايكل شوماخر چندين سال متوالي در مسابقات اتومبيلراني “فرمول يک” در دنيا اول شد.
وقتي رمز موفقيتش را پرسيدند، در جواب گفت:
تنها رمز موفقيت من اين است كه زماني كه ديگران ترمز مي گيرند، من گاز مي دهم …

DECIDE while others are delaying

(تصميم بگير وقتي که ديگران مرددند)…

اس نصيحت

افرادي که زمان را در انتظار شرايط عالي
از دست ميدهند هرگز موفق نميشوند-
مارک فيشر

اس ام اس پندآموز عرفاني

آدمي را هيجان به سوي خرد رهنمون شده است. مارکي دوونارگ

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس