اس ام اس عشقي از آن بابت پيامي مي

اس ام اس زيبا عاشقانه

پيامي ميزنم اينک برايت / به جبران پيام هاي زيادت
از آن بابت پيامي مي فرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

اس ام اس عاشقانه احساسي

لحظه ها را گذرانديم تا به خوشبختي برسيم .. غافل از اينكه .. خوشبختي همان لحظه هايي بود كه مي گذرانديم

SMS عاشقانه

پيامي ميزنم اينک برايت / به جبران پيام هاي زيادت
از آن بابت پيامي مي فرستم / بداني بنده هم هستم بيادت

اس عاشقانه

نداشتن تو يعني اينکه ديگري تو را دارد

نمي دانم نداشتن ات سخت تر است يا تحمل اينکه ديگري تو را داشته باشد .

اس زيبا عاشقانه

باز هم از چشمه لبهاي من/تشنه اي سيراب شد سيراب شد
باز هم در بستر آغوش من /رهروي در خواب شد در خواب شد
)فروغ(

اس ام اس عاشق

کاش ميشد بر جدايي خشم کرد / شاخه هاي نسترن را با تواضع پخش کرد
کاش ميشد خانه اي از مهر ساخت / مهرباني را در آن سرمشق کرد . . .

اس ام اس عشق

امشب حرف هايت را
در گوش ماه مي زنم
تا به آفتاب بسپارد … خواب امشبت رنگين کماني باشد … شبت شيک

پيامک عاشقانه احساسي

آنان که جان فداي نگاري نکرده اند

همکارشان مباش که کاري نکرده اند . . .

پيامک عاشقانه

اگر گويم نهال قامتت دلجوست مي رنجي / وگر گويم سر زلف تو عنبر بوست مي رنجي

شکايت چون کنم از جور چشم فتنه انگيزت / که گويم تو را بالاي چشم ابروست مي رنجي . . .

اس ام اس زيبا عاشقانه

ز خر خوانان عالم هركه را ديدم غمي دارد دلا رو كن به مشروطي كه ان هم عالمي دارد
ايام غمبار امتحانات بر عاشقان علم و دانش تسليت باد …

اس ام اس عشق و دوستي

سيگار حرمت داره

بايد وقتي بکشي که درد داري

نه اينکه بکشي تابوي شير دهنت بره

کلیپ های بیشتری ببینید...

برچسب ها :
اس ام اس خنده دار سرکاري اس ام اس سرکاري خفن اس ام اس سرکاري بي ادبي اس ام اس خفن اس ام اس سرکاري باحال اس جوک دوستان SMS سرکاري پيامک سرکاري و خنده دار اس ام اس سر کار گذاشتن پيامک تبريک پيامک تولد اس ام اس شعر زيبا پيامک شعر پيامک طنز اس ام اس