اس ام اس ناراحت بودن زندگي اجبار است

اس ام اس ناراحتي از عشقت

زندگي اجبار است … مرگ انتظار است … عشق يک بار است … جدايي دشوار است … ولي ياد تو تکرار است

اس ام اس غمناک خيانت

اوني ک عاشقش بودي رو نميتوني فراموش کني .. بيهوده تلاش نکن..فايده نداره

ادامه خواندن اس ام اس ناراحت بودن زندگي اجبار است

اس ام اس تعنه به يار بي وفا غافلاينکه زمين گرد استباز به

اس ام اس بي وفايي و جدايي

همديگر را دور ميزنيم تا زودتر به مقصد برسيم
غافل از اينکه زمين گرد است و باز به هم خواهيم رسيد

اس ام اس قهر

زمـين گرمـم کـمته تو که ميگفـتي من سـرم کـي مـيشه اون گلوتوبا دشنه نامردي بدرم

ادامه خواندن اس ام اس تعنه به يار بي وفا غافلاينکه زمين گرد استباز به

اس ام اس گله و شکايت چقدر سخته گل آرزوهايت

اس ام اس ناراحت بودن

چقدر سخته گل آرزوهايت را تو باغ ديگه اي ببيني و هزاربار تو خودت بشکني و آرام زير لبت بگي گل من باغچه ي نو مبارک

اس ام اس غمگين معنا دار

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگيست وگرنه با يک استخوان صد سگ رفيقت ميشوند

ادامه خواندن اس ام اس گله و شکايت چقدر سخته گل آرزوهايت

اس شعر تا کنم جانسر رغبت فداي

پيامک شعري

مرحبا اي پيک مشتاقان بده پيغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فداي نام دوست

اس ام اسهاي دوبيتي

اي عشق مدد کن که به سامان برسيم

چون مزرعه تشنه به باران برسيم

يا من برسم به يار يا يار به من

يا هردو بميريم و به پايان برسيم

ادامه خواندن اس شعر تا کنم جانسر رغبت فداي

پيامک طنز عزيزترينماين رو بدون اگه

اس ام اس خنده دار سرکاري

عزيزترينم،اين رو بدون اگه تو تمام دنيا يه قلب باشه که براي تو شب و روز بتپه!…اون قلب،قلب خودته!

اس ام اس سرکاري

پرسيد شبي ز حال من دلدارم
گفتم که «ز رنگ و بوي تو بيزارم!»
گفتا «نکند دو تا شده شلوارت؟!»
گفتم « پ ن پ! فقط تو رو دوس دارم؟!»

ادامه خواندن پيامک طنز عزيزترينماين رو بدون اگه

اس ام اس خفن هزار شاخه گل رز

پيامک سرکاري باحال

هزار شاخه گل رز … يه بغل پيچک سبز … يه سبد سيب و انار… همش رو مي سپارم به تو … ببر سر چهارراه بفروش … سودش هم نصف نصف

اس ام اس سرکاري

از شركت پگاه مزاحمتون ميشم عكستون روي شيشه ي شير قديمي شده لطفا يه عكس جديد برامون بفرستيد

ادامه خواندن اس ام اس خفن هزار شاخه گل رز

اس ام اس عارفانه فلسفي حقيقت آنقدر ساده استپيش

اس ام اس جملات پند آموز

حقيقت آنقدر ساده است که پيش پا افتاده اش مي پندارند. داگ هامرشکولد

اس ام اس جملات بزرگان

کسي که بخواهد به سمت معرفت برود از خدا فاصله مي گيرد. فردريش نيچه

ادامه خواندن اس ام اس عارفانه فلسفي حقيقت آنقدر ساده استپيش

اس ام اس بزرگان جهان شکسپير زندگي داستاني

اس ام اس فلسفي

شکسپير : زندگي داستاني پرخشم و پرصداست که ابلهي آن را بيان مي کند .

اس ام اس نصيحت و دلداري

لذت بيرحمي در ديدن رنج ديگران است اما فردي که بيرحم است اين بيرحمي گريبانگير خودش هم مي شود و به ايشان نيز آزار خواهد رسيد. فردريش نيچه

ادامه خواندن اس ام اس بزرگان جهان شکسپير زندگي داستاني

SMS جوک تو اين ماه رمضوندستپاي شيطون

اسمس جک

تو اين ماه رمضون که دست و پاي شيطون بستس، متوجه شدم خودم هم يه سري قابليتهاي خاصي دارم که بعضا شيطون هم نداره

پيامک خنده دار کوتاه

زندگي مانند بازي شطرنجه . . . . . . . البته تو که بچه اي برو همون منچتو بازي کن

ادامه خواندن SMS جوک تو اين ماه رمضوندستپاي شيطون

اسمس جک داداشه دوستم يه هفته رفته

اس ام اس کرکر خنده

داداشه دوستم يه هفته رفته مسافرت ماشينشو داده دست دوستم اون وخت داداشه من ميره بيرون شلوارکشو هفت تا سوراخ قايم ميکنه من نپوشم

SMS جوک

آيا ميدانيد اگر انگشتانِ دستتان را روزي ۵ بار باز و بسته کنيد باعث تقويت عضلات کتف ميگردد؟
آيا ميدانستيد اگر ايستاده افطاري کنيد غذا زود تر هضم و جذب ميگردد؟
آيا ميدانستيد طول کفِ دستتان برابر طول ششِ چپِ تان است؟
آيا ميدانستيد اين مطالبي که خوانديد چرت و پرت بود؟

ادامه خواندن اسمس جک داداشه دوستم يه هفته رفته