اس ام اس خفن مگه کفتره جلده!؟

اس ام اس سرکاري بي ادبي

کسا‌يي که معتقدن اوني که رفته خودش بر ميگرده،
نود و نه‌ در صد کفتر بازن!!
مگه کفتره جلده!؟

اس ام اس سرکاري

مخصوص بعد از ساعت ۳ صبح : نصفه شب بخير

ادامه خواندن اس ام اس خفن مگه کفتره جلده!؟

اس ام اس با حال انسانيتفريح نداره الاغيهفقط کا

اس ام اس جوک

انسان = خواب + خوراک + کار + تفريح

الاغ = خواب + خوراک

پس

انسان = الاغ + کار + تفريح

و بنابراين

انسان – تفريح = الاغ + کار

بعبارت ديگر

انساني که تفريح نداره = الاغيه که فقط کار مي کنه

پيامک خنده دار کوتاه

حديث عضنفري :
هرکس به والدين خود احترام بگذارد مثل اين است که به پدر و مادر خود احترام گذاشته !

ادامه خواندن اس ام اس با حال انسانيتفريح نداره الاغيهفقط کا

اس ام اس معني دار نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ

اس ام اس سخنان بزرگان

هـمـيـشـه حـرفـي بـزن، کـه بـتـواني آنـرا بـنـويـسي
چـيـزي را بـنـويـس، کـه بـتـوانـي آنـرا امـضـاء کـنـي
وچـيـزي را امـضـاء کـن کـه بـتـواني پـايـش بـايـسـتي

” نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ “…

اس ام اس عارفانه فلسفي

عشق چيزيست که بيعقلان را عاقل مي کند و عاقلان را عاقلتر مي نمايد و آن ها را که بيش از اندازه عاقلند را کمي بي قيد مي سازد .؟. د. اسميت

ادامه خواندن اس ام اس معني دار نـاپـلـئـون بـنـاپـارتـــــــ

SMS شعر بيا تا تخم نيکوئي بکاريم

اس ام اسهاي دوبيتي

بيا تا دست ازين عالم بداريم
بيا تا پاي دل از گل برآريم
بيا تا بردباري پيشه سازيم
بيا تا تخم نيکوئي بکاريم

دوبيتي عاشقانه براي اس ام اس

کوچه اي و من دوباره از تو خواهش مي کنم
تو مي روي و رد پايت را نوازش مي کنم
گفتم شبي تکليف چشمم را مشخص کن و تو
گفتي صبوري کن که دارم آزمايش مي کنم

ادامه خواندن SMS شعر بيا تا تخم نيکوئي بکاريم

پيامک تبريک اي زيباترين ترانه ي

پيامک تولد

اي زيباترين ترانه ي هستي، بدان که شب ميلادت برايم ارمغان خوبي ها و زيبايي هاست، پس اي سرکده ي خوبي ها ميلادت مبارک

پيامک تولد

هديه اي از آسمان براي؛
روز تولدت رسيد.
و ديدم هيچ چيز
گلم را
جز عشق
لايق نيست.
تولدت مبارک

ادامه خواندن پيامک تبريک اي زيباترين ترانه ي

اس ام اس دلتنگي و شکايت خيلي سخته غمخوار کسي باشيخودت

اس ام اس تعنه به يار بي وفا

خيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!

اس ام اس جدايي عاشقانه

زندگي بازي گرفتن ديگران نيست
که روزي عاشقش باشي و روزي قاتلش

ادامه خواندن اس ام اس دلتنگي و شکايت خيلي سخته غمخوار کسي باشيخودت

SMS بي وفايي مثل اينکه براش خيلي مهم

پيامک بي وفا

مثل اينکه براش خيلي مهم بودم!چون براي هميشه دورمو خط ____________کشيد

اس ام اس براي بي وفا

مثل اينکه براش خيلي مهم بودم!چون براي هميشه دورمو خط ____________کشيد

ادامه خواندن SMS بي وفايي مثل اينکه براش خيلي مهم

پيامک طنز منبيگانگان هرگز ننالم برخورد في

اس ام اس جوک خفن

من از بيگانگان هرگز ننالم برخورد فيزيکي ميکنم باهاشون دهنشونو سرويس ميکنم!

پيامک جوک

هول نشو! استخون که نيست اس ام اس اومده برات

ادامه خواندن پيامک طنز منبيگانگان هرگز ننالم برخورد في

پيامک وفاداري نديدم کسي هيچ مانند تو

اس ام اس براي بي وفا

تو اي سمبل معرفت!کجايي ؟سلام / اين هم رسم توست،دوستي بي کلام

نديدم کسي ،هيچ مانند تو / يک روز خوب ،يک روز بد…بي مرام

اس ام اس جدايي از عشق

خواب هايت را با که شريک ميشوي
اما هنوز
شـريک تمام بيخوابي هاي من تـويي !!

ادامه خواندن پيامک وفاداري نديدم کسي هيچ مانند تو

SMS پندآموز اگركسي متنفريقسمتيخودت در او

اس ام اس فلسفي

اگر از كسي متنفري از قسمتي از خودت در او متنفري، چيزي كه از ما نيست نمي‌تواند افكار ما را مغشوش كند . هرمان هسه

اس ام اس سنگين و معني دار

پسرها ، لنگرهاي زندگي مادرانند . سوفوکل

ادامه خواندن SMS پندآموز اگركسي متنفريقسمتيخودت در او